Bilgisayarla Görme Araştırma Laboratuvarı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Elektrik Elektronik Fakültesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Araştırmalar >> Legg-Calve-Perthes...

Legg-Calve-Perthes Hastalığında Bilgisayar Destekli MR Görüntü Analizi

Legg-Calve-Perthes hastalığı, pediatrik ortopedide erken çocukluk döneminde görülen bir ağrılı kalça eklemi rahatsızlığıdır. Etiyolojisi tam olarak bilinmeyen bu hastalık, femur başında meydana gelen kanlanma bozukluğuna bağlı olarak oluşur. Femur başındaki kan akışının bozulmasıyla oluşan avasküler nekroz sonucu femur başında çöküntüler meydana gelir ve kemiğin şekilsel yapısı değişmeye başlar. Bu değişim genellikle femur başının yassılaşması ile sonuçlanır. Buna ek olarak femur başını kaplayan kıkırdak dokuda da parçalanmalar ve şekil bozuklukları görülür. Femur başında meydana gelen şekil bozuklukları sonucunda kalça eklemi işlevini tam olarak yerine getiremez ve kalça ekleminin hareket kabiliyeti sınırlanır. Bu durum çocuklarda yürüyüş bozukluklarına ve düzgün tedavi edilmeyen durumlarda ise kalıcı bacak kısalığı gibi ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Şekil 1’de Legg-Calve-Perthes rahatsızlığı görülen hastalara ait örnek kesitler sunulmuştur.


Şekil 1. Legg-Calve-Perthes rahatsızlığı görülen hastalara ait örnek kesitler (Soldaki kesit: sol femur başı patolojik ve sağ femur başı sağlıklı, Sağdaki kesit: sağ femur başı patolojik ve sol femur başı sağlıklı).

Bu proje kapsamında, Legg-Calve-Perthes hastalarına ait manyetik rezonans (MR) görüntülerinde başta femur başı olmak üzere kalça eklemi elemanlarının otomatik olarak tespiti, bölütlenmesi ve şekilsel analizleri üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, hastalıkla ortaya çıkan deformitelerin ve lezyonların bilgisayar destekli analizine yönelik araştırma faaliyetleri de proje dâhilindedir. Legg-Calve-Perthes Hastalığı’nda Bilgisayar Destekli MR Görüntü Analizi projesi kapsamında araştırma çalışmalarımız devam etmektedir.

Yayın Anahtarı
    Memis, A., Albayrak, S., Bilgili, F.
  1. A Brief Overview of Medical Software Tools Used in MR Image Segmentation
  2. 3D Detection of Spheric and Aspheric Femoral Heads in Coronal MR Images of Patients with Legg-Calve-Perthes Disease Using the Spherical Hough Transform
Araştırmacılar:: Songul Varli Albayrak - Abbas Memis - Fuat Bilgili
Sponsor: -
Tarih:: Ekim 2016 - Devam